กล่องคอนโทรลพวงมาลัย+ควมคุมกล้องรอบคัน All New Pajero Sport

กล่องคอนโทรลพวงมาลัย+ควมคุมกล้องรอบคัน All New Pajero Sport

All New PAJERO SPORT ในรุ่นที่แถมกล้องมา มี 2 รุ่น หากทำการเปลี่ยนนวิทยุเดิมออก แล้วต้องการเปลี่ยนวิทยุใหม่ ข้อมูลดังนี้

  • รุ่นกล้องรอบคัน 4 ตัว ต้องใช้กล่องคอนโทรลควบคุมกล้อง 4 ตัว จากปุ่มพวงมาลัย เพื่อให้ระบบสามารถกดดูใช้งานได้เหมือนเดิม สำหรับรุ่นนี้ไม่ต้องใช้ ชุดแปลงไฟกล้อง เพราะระบบกล้องรอบคันมีกล่องควบคุมอยู่
  • รุ่นกล้องหลัง 1 ตัว สำหรับรุ่นกล้องหลัง 1 ตัว สามารถต่อคอนโทรลพวงมาลัยกับวิทยุที่รองรับได้เลย หากวิทยุไม่รองรับคอนปุ่มคำสั่งคอนโทรลในตัว หากล่องคอนโทรลมาเพิ่ม แต่ต้องใช้ชุดแปลงไฟกล้องด้วย
ปลั๊กแปลงระบบกล้อง-New-Pajero
ปลั๊กแปลงระบบกล้อง New Pajero สำหรับเปลี่ยนวิทยุ แต่ใช้กล้องเดิมติดรถยนต์

ปลั๊ก-AV-สำหรับเปลี่ยนวิทยุ-New-Pajero-(จอเพดาน)

สายแปลง-USB-honda(1)
ปลั๊กแปลง USB ช่อง USB เดิมจากโรงงาน ตรงช่องเก็บของ
ปุ่มพวงมาลัย รับสายวางสายโทรศัพท์ New pajero sport
ปุ่มพวงมาลัย รับสายวางสายโทรศัพท์ New pajero sport

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม