ต่อ AVin-out DVD TOYOTA รหัส 78014

ด้านหลังต่อทีวีหมอน ทีวีเพดานได้ ใช้ปลั๊ก AVout

สาย-AV-out-TOYOTA-4-pin

หากไม่มีกล้องมองหลัง สามารถเพิ่มกล้องได้ ด้วยปลั๊กเสียบ

ปลั๊กกล้อง-TOYOTA-4pin

ต่อ AVin-out DVD-TOYOTA-รหัส-78014 นั้นไม่ยากแค่มีปลั๊ก และ Jack และโทรมาติดต่อเบอร์ 080-1348126 (ยันยงค์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม