สาย USB TOYOTA สำหรับเสียบเครื่องเดิม จากหัว USB เป็นหัว TOYOTA

เมื่อเราเปลี่ยนวิทยุ TOYOTA ออก คนส่วนใส่จะไม่ตัดหรือถอดสาย USB เดิมออก เพราะถ้าทำการถอด ต้องรื้อสายตัดออก เวลาคืนสภาพจะลำบาก จึงนิยมขายต่อการแบบไม่มีสาย เมื่อคนที่จะมาซื้อต่อ ก็ต้องถามหาชุดสายไฟต่อพ่วง ถ้าไม่มีก็ขายยาก หรือคนนำไปใช้ก็ ใช้ USB ฟังเพลงไม่ได้

สาย-USB-TOYOTA-สำหรับเสียบเครื่องเดิม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม