ปลั๊กวิทยุรถยนต์ตัวเมีย สำหรับเสียบวิทยุเดิมจากโรงงาน

logo-toyota
TOYOTA

logo-isuzu
ISUZU

honda
HONDA

logo mitsubishi
MITSUBISHI

Nissan_logo
NISSAN

logo-suzuki
SUZUKI

logo-ford
FORD

logo-mazda
MAZDA

logo-proton
PROTON

logo-chevloret
CHEVROLET

logo-hyundai
HYUNDAI

logo-benz
BENZ

logo-bmw
BMW

logo-kia
KIA

logo-lexus
LEXUS

logo-volvo
VOLVO

logo-jeep
JEEP

logo-hummer
HUMMER

logo-audi
AUDI

logo-landrover
LANDROVER

logo-mini-cooper
MINI COOPER