ปลั๊กวิทยุรถยนต์ MAZDA

ปลั๊กวิทยุรถยนต์ MAZDA จะใช้อยู่แบบเดียว แต่ต่างกันตรงสายแปลงเสาอากาศเท่านั้น บางรุ่นต้องเพิ่มสายแปลงเสา

ปลั๊กวิทยุรถยนต์-MAZDAปลั๊กวิทยุรถยนต์-MAZDA(1) ปลั๊กวิทยุรถยนต์-MAZDA(2)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม