ชุดแปลงไฟจาก 24v เป็น 12v สำหรับรถบรรทุก

ชุดแปลงไฟรถบรรทุกที่ต้องการแปลงไฟจาก 24v เป็น 12v ขนาดฟิวส์ 15A ใช้กับวิทยุทั่วไป 12V และมีรีโมทคอนโทรล

ชุดแปลงไฟ-24V-12V-ขนาดกระแส-15A

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม