กล่องพับ-กางกระจกมองข้าง ALL TOYOTA

กล่องพับ-กางกระจกมองข้าง ALL TOYOTA
Lock = พับกระจก
Unlock = กางกระจก
ติดตั้งง่ายด้วยปลั๊ก OEM ตรงรุ่น ต่อสายเพียง 3เส้น
กล่องพับกระจก-AUTO-(TOYOTA-All-Model) กล่องพับกระจก-AUTO-TOYOTA
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม