สาย AVin-out DVD TOYOTA รหัส 56064

DVD TOYOTA รหัส 56064 อยู่ในรถยนต์ TOYOTA ALPHARD ซึ่งวิทยุรุ่นนี้สามารถต่อ AVin
AVout ได้ สาย y-socket ทั้งหมดสามารถหาซื้อได้ที่ Thaicar accessories

สาย-AVout-TOYOTAสาย-AVin-TOYOTA-6pinสาย-AVin-TOYOTA-สำหรับต่อกล่อง-DIGITAL-TV สาย-AVout-TOYOTA-4pin

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม