สร้างโหมด VIDEO IN HONDA ACCORD

AV-in-HONDA-ACCORD-G9DVD-HONDA-ACCORD-G9-สามารถทำโหมด-AV-in

DVD HONDA ACCORD G9 สามารถทำโหมด AV in ได้เลย โดยการเข้าไปตั้งค่า AUX ให้เป็น VIDEO IN ซึ่งสายจะอยู่ด้านหลังวิทยุ เสียงให้ตัดต่อสายทาง AUX ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 080-1348126 ยันต์ยงค์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม