ต่อกล้องมองหลัง MAZDA2 2015

ต่อกล้องมองหลัง-MAZDA2

สำหรับการต่อกล้องมองหลัง New MAZDA 2 ตัวใหม่ลักษะการต่อคล้ายกับ MAZDA 3 แต่ตำแหน่งสาย สีของปลั๊กไม่เหมือนกัน แต่ต่อลักษณะเดียวกัน สำหรับกล้องที่นำมาใช้ ควรเป็นกล้อง 6Vdc ระบบภาพ NTSC การดัดแปลงระบบไฟกล้อง อาจส่งผลต่อหน้าจอ เพราะเดิมๆของระบ ระบบการควบคุมสายไฟต่างๆถูกควบคุมมาจากหน้าจอ จึงไม่ควรดัดแปลง สอบถามเพิ่มเติม 080-1348126

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม