เพิ่ม AVin out Camera DVD TOYOTA รหัส 78000,78002(Navi)

DVD-TOYOTA-รหัส-78002

ตัวเครื่องสามารถต่อทีวีดิจิตอล จานดาวเทียมได้โดยการใช้ปลั๊กเสียบตรงรุ่น

สาย-AVin-TOYOTA-6pin

ด้านหลังต่อทีวีหมอน ทีวีเพดานได้ ใช้ปลั๊ก AVout

สาย-AV-out-TOYOTA-4-pin

หากไม่มีกล้องมองหลัง สามารถเพิ่มกล้องได้ ด้วยปลั๊กเสียบ

ปลั๊กกล้อง-TOYOTA-4pin

ต่อ AVin-out DVD-TOYOTA-รหัส-78000,78002(Navi) นั้นไม่ยากแค่มีปลั๊ก และ Jack และโทรมาติดต่อเบอร์ 080-1348126 (ยันยงค์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม