เพิ่ม AV in out DVD HONDA

สำหรับรถยนต์ HONDA 2012 ที่แถมเครื่องเล่น DVD บริษัท Panasonic เป็นผู้ผลิตให้ สามารถเพิ่ม AV in-out ซึ่งตัวเครื่องเองก็ได้ทิ้งปลั๊กให้แล้วด้านหลัง ระบบสัญญาณภาพ เป็น NTSC สามารถทำการเชื่อมต่อได้เลยตำหน่งสายไฟ-DVD-HONDA เพิ่ม-กล่องดิจิตอลทีวี-DVD-HONDA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม