ถอดหน้ากากวิทยุ HONDA ACCORD G9

1.ทำการถอดปีกซ้าย และขวา

ถอดหน้ากากวิทยุ-HONDA-ACCORD-G9

2.ถอดน๊อตซ้าย และขวา ดึงออกมา

ถอดหน้ากากวิทยุ-HONDA-ACCORD-G9(2)

3.ถอดคอนโซนเกียร์ออกมา ไม่มีน๊อต

ถอดหน้ากากวิทยุ-HONDA-ACCORD-G9(3)

4.ก้มหัวมองขึ้นไป เจอน๊อตเบอร์ 8 มี 2 ตัว

ถอดหน้ากากวิทยุ-HONDA-ACCORD-G9(4)

5.เปิดแผ่นปิดฝาบนออก ให้ทำการงัดจากขอบซ้ายมาก่อน จะเจอน๊อต 2 ตัว

ถอดหน้ากากวิทยุ-HONDA-ACCORD-G9(5)

หมายเหตุควรมีเครื่องมือในการถอด เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้น

เครื่องมือถอดหน้ากากวิทยุรถยนต์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม