ถอดหน้ากากวิทยุ HONDA CITY 2014

ถอดหน้ากากวิทยุ HONDA CITY 2014

ถอดหน้ากากวิทยุ-HONDA-CITY-2014

1.ดึงคิ้วบังแดดหน้าปัดไมล์ออกเข้าหาตัว

ถอดหน้ากากวิทยุ-HONDA-CITY-2014(1)

2.ดึงแผ่นประกบข้าง หน้ากาก ดึงเข้าหาตัวเริ่มจากล่างก่อน

ถอดหน้ากากวิทยุ-HONDA-CITY-2014(2)

3.ถอดแผ่นไต้แอร์ออกมา เพื่อเขาใขควงเบอร์ 8 เข้าไป

ถอดหน้ากากวิทยุ-HONDA-CITY-2014(4)

4.ถอดช่องเก็บของออกเพื่อจะได้ก้มไปมองน็อต 2 ตัวฝั่งขวา

ถอดหน้ากากวิทยุ-HONDA-CITY-2014(5)

5.เอาใขควงเบอร์ 8 สอดเข้าไปแล้วทำการคายน๊อตออกมาทั้ง 2  ตัวถอดหน้ากากวิทยุ-HONDA-CITY-2014(6)

6.เขาใขควงเข้าไปผลักหลังวิทยุ พร้อมกับงัดหน้าขึ้นมาพร้อมกัน

หมายเหตุควรมีเครื่องมือในการถอด เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้น

เครื่องมือถอดหน้ากากวิทยุรถยนต์หน้ากากวิทยุ-HONDA-CITY-2014up-สีดำด้านหน้ากากวิทยุ-HONDA-CITY-2014up
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม