มารู้จักกล่อง INTERFACE AV เครื่องเสียงรถยนต์

กล่อง INTERFACE AV เครื่องเสียงรถยนต์ คือกล่องที่ทำหน้าที่ เพิ่ม AV และสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น แต่ตัววิทยุต้องมีโหมด AV in 1 ชุดก่อน ไม่สำคัญว่าชุด AV นั้นใช้งานอะไรอยู่ ตัวกล่องเองก็สามารถใช้งานได้ AUTO ตามโปรแกรมที่เลือกใว้ ซึ่งกล่องเองก็สามารถปรับความสว่างภาพ และปรับคลื่นหน้าจอแสดงผลได้กล่อง-interface-AV

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม