เสาอากาศ FM แบบสั้น เกลียว

เสาอากาศ FM แบบสั้นความ 10,16cm สำหรับเปลี่ยน กับรถยนต์ที่แถมเสาอากาศยาวมาให้ สามารถเปลี่ยนให้สั้นลงเพื่อความสวยงาม

เสา-FM-แบบหมุน01

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม