ตำแหน่งสายคอนโทรลพวงมาลัย HONDA

ตำแหน่งสายคอนโทรลพวงมาลัย

  • HONDA CR-V G3
  • HONDA CIVIC FD

บางรุ่นสีของสายอาจไม่เหมือนให้ดูตำแหน่งขาเป็นหล็ก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม