เสาอากาศ ฉลามมี IC บูสเตอร์

เสาอากาศฉลาม(2) เสาอากาศฉลาม(3) เสาอากาศฉลาม(4) เสาอากาศฉลาม

เสาอากาศ ฉลามมี IC บูสเตอร์ รับสัญญาณได้จริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม