เสา FM สั้นแบบมีเกรียวหมุน

เสา FM สั้นแบบมีเกรียวหมุน มีความยาวอยู่ 2 แบบ

  • 10 เซนติเมตร
  • 16 เซนติเมตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม