กล่อง AV Interface HONDA ACCORD G9

HONDA ACCORD G9 รุ่น 2.0 EL สำหรับเครื่องเล่นที่ไม่มีระบบ Video in มาให้ หน้าตาจะเป็นดังรูป ซึ่งเครื่องเล่นรุ่นนี้ไม่สามารถเล่นแผ่น DVD ได้ หากต้องการเพิ่ม option ต้องใช้กล่อง AV interface คุณสมบัติดังนี้

  • AV in 2 ชุด
  • AV out 1 ชุด

AV-interface-HONDA-accord-g9

กล่อง-interface-honda-accord-g9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม