กรอบในแปลงหน้ากากคางหมู

โดยปกติหน้ากากวิทยุ VIGO Champ และ Fortuner BMC มีจะหน้าวิทยุเป็นคางหมูมาด้วย เวลาถอดหน้ากากออกมาจะมีลักษณะดังรูป

ถอดวิทยุออกมา กรอบภายในคางหมู จะมีลักษณะดังรูป

กรอบในแปลงหน้ากากคางหมู

กรอบในแปลงจากหน้า คางหมู เป็นขนาดเท่า TOYOTA

หลังจากการติดตั้งเสร็จ จะมีภาพลักษณะดังรูป

กรอบในแปลงหน้ากากคางหมู-เป็น-TOYOTA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments

comments

ใส่ความเห็น