ปลั๊กแปลงไฟกล้อง MAZDA CX-5

ปลั๊กแปลงไฟกล้อง MAZDA CX-5 แบบตรงรุ่น สำหรับเปลี่ยนวิทยุแต่ใช้กล้องเดิมติดรถยนต์ เพราะกล้องเดิมสวยได้ตำแหน่งของการวางกล้อง เส้นระยะแม่นยำ
แนะนำ ให้เดินสายไฟถอย มาใหม่ หากต้องการเปลี่ยนวิทยุ เพราะไฟถอยเดิมที่อยู่หลังวิทยุ กระแสน้อย ไม่สามารถนำมาป้อนกับวิทยุตัวใหม่ได้

ปลั๊กแปลงไฟกล้อง-MAZDA-CX-5

ปลั๊กกล้องเดิม-MAZDA-CX-5

ปลั๊กกล้องเดิม-MAZDA-CX-5(1)

ปลั๊กกล้องเดิม MAZDA CX-5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments

comments

ใส่ความเห็น