คลีบฝากระโปรงหน้า TOYOTA REVO

คลีบฝากระโปรงหน้า-TOYOTA-REVO

คลีบฝากระโปรงหน้า TOYOTA REVO เป็นงานฉีดขึ้นรูปชิ้นเดียว จากพลาสติก ABS+PC แนบสนิท พร้อมสีพ่น 3 ชั้น LOGO หยอดแดง งานมาตรฐานตัวห้าง

คลีบฝากระโปง-REVo

เคฟล่าดำเงา

คลีบฝากระโปง-REVO-ขาว

เคฟล่าขาว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม