ถอดหน้ากากวิทยุ CHEVROLET SPIN

1.ถอดช่องเก็บของออก

ถอดหน้ากากวิทยุ CHEVROLET SPIN (2)

2.ถอดน๊อต 2 ตัวซ้ายขวาออก

ถอดหน้ากากวิทยุ CHEVROLET SPIN (3)

3.ถอดน๊อตทั้ง 4 ตัวออก

ถอดหน้ากากวิทยุ CHEVROLET SPIN (4)

4.ดึงวิทยุออกมาได้เลย

หน้ากากวิทยุ-CHEVROLET-SPIN

5.กรอบในหน้ากากวิทยุ CHEVROLET SPIN

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม