รีโมททีวีเพดาน MITSUBISHI All New PAJERO

MITSUBISHI All New PAJERO การเปลี่ยนโหมดทีวีเพดาน ต้องใช้รีโมทในการควบคุม เช่นการเปลี่ยนโหมด AVin out

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม