ปลั๊กแปลง USB ISUZU D-max MU-X

สายแปลง USB ISUZU D-max MU-X  สำหรับกรณีลูกค้าเปลี่ยนวิทยุตัวใหม่ แต่ต้องการใช้ช่อง USB เดิมของรถยนต์

ปลั๊กแปลง-USB-isuzu

ปลั๊กแปลง-USB-new-d-max
เมื่อเปลี่ยนวิทยุหัว USB จะไม่เหมือนกัน
ปลั๊กแปลง-USB-isuzu-d-max-mu-x
ช่อง USB เดิมหลังวิทยุ ISUZU All D-max Mu-X

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม