หน้ากากวิทยุ HONDA CIVIC FC 2016

หน้ากากวิทยุ honda civic 2016 ซึ่งรถยนต์รุ่นนี้มี 4 รุ่น สำหรับรุ่น E สามารถเปลี่ยนวิทยุได้เลย ระบบการคอนโทรลเป็นอนาล็อก ไม่ใช่ canbus ส่วนอีก 3 รุ่นที่เหลือเป็น canbus

หน้ากากวิทยุรถยนต์-HONDA-CIVIC-FC-2016

หน้ากากวิทยุ-HONDA-CIVIC-FC-2016(1)

หน้ากากวิทยุ-HONDA-CIVIC-FC-2016(2)

หน้ากากวิทยุ-HONDA-CIVIC-FC-2016(3)

ปลักวิทยุ-HONDA-2016

ปลั๊กเสาอากาศเปลี่ยนวิทยุ-HONDA
ปลั๊กเสาอากาศเปลี่ยนวิทยุ-HONDA
สายแปลง-USB-MAZDA-กรณีเปลี่ยนวิทยุใช้ช่อง-USB-เดิม
ปลั๊กเสียบช่อง USB เดิมหลังวิทยุ หากเราทำการเปลี่ยนวิทยุใหม่ แล้วต้องการใช้ช่องเสียบ USB เดิมต้องมีสายแปลงหัว USB มาเชื่อมกับวิทยุตัวใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments

comments

ใส่ความเห็น