สายแปลง USB TOYOTA แท้

ไม่สามารถใช้งานร่วมกับวิทยุที่ไม่มีโหมด USB ใช้สำหรับเครื่องเล่นเดิมที่มีโหมด USB

หากต้องการนำไปใช้งานกับวิทยุท้องตลาด ต้องซื้อสายแปลง USB ดังรูป

สายแปลง-USB-MAZDA-กรณีเปลี่ยนวิทยุใช้ช่อง-USB-เดิม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments

comments

ใส่ความเห็น