ปลั๊กตัวผู้ TOYOTA 16 ช่อง

เป็นปลั๊กสำหรับงาน DIY  ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยทำเพราะต้องใช้อุปกรณ์ในการหนีบสายไฟร่วมด้วย

ราคา 450 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม