ปลั๊กแท้ 10 ช่อง แถม PIN หนีบสายไฟ

เป็นปลั๊กสำหรับงาน DIY ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยทำเพราะต้องใช้อุปกรณ์ในการหนีบสายไฟร่วมด้วย

ราคา 250 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม