ปลั๊กแท้ 5 ช่อง แถม PIN หนีบสายไฟ

เป็นปลั๊กสำหรับงาน DIY  ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยทำเพราะต้องใช้อุปกรณ์ในการหนีบสายไฟร่วมด้วย

ราคา 300 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม