ปลดล็อคหน้าจอ BENZ E300 BLUETEC HYBRID

ปลดล็อคหน้าจอ BENZ E300 BLUETEC HYBRID

สำหรับรุ่นนี้เป็นจอระบบ command online ระบบจะมี VIDEO IN AUX มาให้ที่เครื่องเลย แต่ต้องผ่านสาย AV IN ตรงรุ่น

วิธีสังเกตจอรุ่น command online จะมีรูปโลกแสดงหน้าจอ
วิธีสังเกตจอรุ่น command online จะมีรูปโลกแสดงหน้าจอ
ปลั๊ก VIDEO IN BENZ
ปลั๊ก VIDEO IN BENZ E300 BLUETEC HYBRID
ปลั๊ก VIDEO IN BENZ E300 BLUETEC HYBRID
ปลั๊ก VIDEO IN BENZ E300 BLUETEC HYBRID

ถึงแม้ติดตั้งทุกอย่างไปแล้ว แต่ก็ไม่สามารถดูหนังได้เวลารถเคลื่อนที่ ต้องปลดล็อคหน้าจอ แต่การปลดล็อคหน้าจอนั้นต้องปลดด้วยกล่อง Canbus ตามรูป

กล่องปลดล็อคหน้าจอ BENZ E300 BLUETEC HYBRID
กล่องปลดล็อคหน้าจอ BENZ E300 BLUETEC HYBRID

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments

comments