PLUG AV VIDEO INPUT ISUZU

PLUG AV VIDEO INPUT ISUZU สำหรับเชื่อมต่อ TV WIFI MIRROR LINK

PLUG AV VIDEO INPUT ISUZU เสียบด้านหลังวิทยุ สายเกะกะ และที่สำคัญออกทั้งจอหน้า และจอหลังพร้อมกัน

ตำแหน่งเสียบปลั๊กหลังวิทยุ 12 ช่อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments

comments