ปลั๊กปลดล็อคหน้าจอ TOYOTA YARIS ATIV

ปลั๊กปลดล็อคหน้าจอ TOYOTA YARIS ATIV (เพิ่ม VIDEO IN (VTR)

สำหรับรุ่นไม่มีโหมดนำทาง ไม่ต้องใช้สวิตช์ ติดตั้งโดยไม่ต้องตัดต่อสายไฟ

หลังจากทำการติดตั้งปลั๊กปลดล็อคแล้วจะได้โหมด (เพิ่ม VIDEO IN (VTR) สำหรับต่อสัญญาณภาพและเสียงเข้า

ปลั๊ก AV OUT TOYOTA YARIS ATIV สำหรับต่อ TV หมอน หรือ เพดาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments

comments