เพิ่มย้ายภาพกล้องรอบคัน NISSAN NOTE ลงมาที่จอวิทยุ KENWOOD

เพิ่มย้ายภาพกล้องรอบคัน NISSAN NOTE ลงมาที่จอวิทยุ KENWOOD

ปลั๊กเพิ่มย้ายจอภาพกล้องมองหลังออกจอวิทยุ NISSAN NOTE แบบไม่ตัดต่อสายไฟ ต่อใช้งานได้ทันที สำหรับเครื่องเล่น KENWOOD ที่มีกล้องรอบคัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments

comments