กล่องพับกระจก HONDA ACCORD G9

กล่องพับกระจก HONDA ACCORD G9

พร้อมออฟชั่นเสริมดังนี้ มี 4 function

  • พับกระจกข้าง
  • ปิดกระจกประตู
  • ปิดหลัง sunroof
  • speed lock ประตู

The Funtion
1.lock the for windows with the rise, while closing the skylight (parking shut down after closing the door,press the remote control “lock car” four windows at the same time rise and close, while cosing the skyloght.
2.when you turn off ACC and open the door will folding mirror (parking flame,open any door,left and right rear view mirror that is automatically folded)

3.Power rearview mirror automatically expand (When you start the acr,left and right rear view mirror that is automatically expand)

4.Parking automatically locked (when the speed reaches 15 yards, the four doors that are automatically locked; or hanging D gear automatically locked)

5.Flame out automatically unlock (when the vehicle is turned off, the four doors can be automatically unlocked; or hanging P gear automatically unlock
6.Spike stop the car flash flash automatically unlock (4.Drop in 1.8 seconds 40 yards or above, 4 doors can be automatic unlocked, in time to escape danger and the light will flash, can play a role urgent reminder.)
7.Remote control window, while opening the skylight (parking off, press the remote control “unlock key” twice, the second press the four windows can also be lowered at the same time, let go to stop the window,the window at the same time to open the skylight)
8.Window lift (window in the process of emergency, press the remote control “unlock key” to suspend the window; for example,the child put his hand on the window)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments

comments