เบ้าสวิตช์แท้ตรงรุ่น TOYOTA MITSUBISHI

เบ้าสวิตช์แท้ตรงรุ่น TOYOTA & MITSUBISHI AV IN+ไฟหรี่+ไฟสถานะ ON/OFF

ใช้สำหรับกรณีเปิด – ปิด ระบบอุปกรณ์ในรถยนต์ เช่น CAR WIFI TV DIGITAL เป็นต้น พร้อมระบบไฟหรี่ และไฟแสดงสถานะในตัว

เบ้าสวิตช์แท้ตรงรุ่น TOYOTA & MITSUBISHI UNLOCK DVD+ไฟหรี่+ไฟสถานะ ON/OFF

ใช้สำหรับกรณีปลดล็อคหน้าจอวิทยุรถยนต์ พร้อมระบบไฟหรี่ และไฟแสดงสถานะในตัว

เบ้าสวิตช์แท้ตรงรุ่นติดตั้งในรถยนต์ MITSUBISHI

เบ้าสวิตช์แท้ตรงรุ่นติดตั้งในรถยนต์ TOYOTA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments

comments