เพิ่มกล้องมองหลัง SUZUKI SWIFT 2018

เพิ่มกล้องมองหลัง SUZUKI SWIFT 2018

ด้านหน้าของวิทยุ SUZUKI SWIFT 2018

ด้านข้างของวิทยุ SUZUKI SWIFT 2018 ผู้ผลิต BOSCH MADE IN MALAYSIA

ด้านหลังของวิทยุ SUZUKI SWIFT 2018 ปลั๊กเขียว ช่องเสียบกล้อง

หลังจากที่ทีมงาน Thai Car Accessories ทำการทดลองติดตั้งกล้องมองหลังในรถยนต์ Suzuki Swift 2018 รุ่นใหม่ล่าสุด โดยใช้ชุดปลั๊กอุปกรณ์เสียบตรงรุ่น ไม่มีการตัดต่อสายไฟ กล้องที่ทีมงานเลือกใช้ จะเป็นกล้องที่ใช้กระแสแรงดันไฟ 6 VDC หรือว่า ทำงานในระดับที่ดีมาก และเสถียรนิ่ง โดยการใช้ไฟจ่าย กล้องมองหลังเราใช้จากตัวของเครื่อง การจ่ายไฟจากตัวเครื่องนั้น จะดีกว่าการจ่ายจากไฟถอยของรถยนต์โดยตรง เพราะวิทยุจะช่วยกรองแรงดันไฟที่จ่ายให้กับกล้อง ได้ดีมาก พร้อมระบบการทำงานของกล้องมองหลัง จะเหมือนกับระบบที่มาจากโรงงานของรถยนต์ในรุ่นอื่น หากท่าน ผู้ชมหรือผู้อ่านที่แวะเข้ามา หากทำการติดตั้ง ควรใช้กล้องที่ใช้แรงดันไฟ 6 โวลท์ จะดีมาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments

comments