ปลั๊กแปลงวิทยุ HONDA 2014 เป็น 2016up

ปลั๊กแปลงวิทยุ HONDA 2014 เป็น 2016up

ใช้สำหรับกรณีนำวิทยุ HONDA รุ่นใหม่มาใส่รถยนต์ปี 2014 ลงมา

ปลั๊กด้านวิทยุ 2014 ลงมา

ปลั๊กด้านวิทยุ 2016 ขึ้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments

comments