USB ชาร์จไฟ 3A สำหรับ HONDA 2014 ขึ้นไป

USB ชาร์จไฟ 3A สำหรับ HONDA 2014 ขึ้นไป

เทคโนโลยีใหม่ QC3.0 (QUICK CHARGE ควิกชาร์จ)คืออะไร

  • ใช้เทคโนโลยี INOV(Intelligent NEgotiation for Optimum Voltage) หรือการปรับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ
  • การชาร์จไฟจาก 0-80% ในเวลาเพียงแค่ 35 นาที
  • สามารถชาร์จไฟได้เร็วขึ้นกว่าเดิม 27%
  • QC3.0 นั้นมีประสิทธิภาพมากกว่า QC2.0 ถึง 38%
  • ลดการสูญเสียของพลังงานไฟฟ้าลงไปถึง 45% เมื่อเทียบกับ QC2.0
  • สามารถควบคุมอุณหภูมิความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการชาร์จอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถปรับค่าแรงดันไฟฟ้าในช่วง 3.6V ถึง 20V โดยปรับเพิ่มทีละ 200mV เพื่อให้สมาร์ทโฟนได้ใช้ค่าแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่

USB ชาร์จไฟ 3A สำหรับ HONDA 2014 ขึ้นไป หลังกดสวิตช์ plus start

USB ชาร์จไฟ 3A สำหรับ HONDA 2014 ขึ้นไป ก่อนกดสวิตช์ plus start

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments

comments