เพิ่มกล้องมองหลัง BENZ W207 E200 COUPE

เพิ่มกล้องมองหลัง BENZ W207 E200 COUPE

สำหรับรุ่นนี้เป็นจอคอมมานออนไลน์ การต่อกล้องมองหลัง จึงไม่จำเป็นต้องใช้กล่อง AV interface เพียงแต่ต้องเปิดระบบของภาพ และชุดสายเชื่อมต่อ ในการเดินระบบ อะไหล่จึงมีราคาสูงกว่ารถยนต์ทั่วไป พร้อมระบบไฟท้ายที่เป็น LED การดึงไปมาใช้ต่อเลี้ยงระบบ กระแสอาจไม่เพียงพอต่อการใช้งาน มีผลข้างเคียงทำให้เกิดภาพล้มได้ จึงต้องมีระบบภาคขยายกระแสไฟด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments

comments