เพิ่มปุ่มควมคุมเครื่องเสียง MITSUBISHI PAJERO TRITON

เพิ่มปุ่มควมคุมเครื่องเสียง MITSUBISHI PAJERO TRITON

หากท่านต้องการเพิ่มปุ่มควบคุมเสียง ที่พวงมาลัยสามารถทำการติดตั้งได้เลย เพียงแค่หาปุ่มมาใส่ แต่ในบางรุ่นไม่มีชุดสายมาให้ใต้พวงมาลัย ต้องทำการติดตั้งชุดสายได้ เว้นแต่รถยนต์ที่ใช้เครื่องเล่น ALPINE ต้องใช้กล่องเพิ่มอีก 1 กล่อง

 

กล่อง interface คอนโทรลเครื่องเสียง สามารถคอนโทรลวิทยุ pioneer sony alpine kenwood sony clarion

สายไฟเลี้ยงกล่อง และสายไฟเชื่อมต่อระบบสายคอนโทรพวงมาลัย

  • แดง ต่อสาย ACC ของรถยนต์
  • ดำ ต่อสายกราวด์ของรถยนต์
  • แดง ต่อสาย KEY 1 อยู่ใต้คอพวงมาลัย
  • น้ำเงิน ต่อสายกราวด์ อยู่ใต้คอพวงมาลัย
  • ขาวต่อสาย KEY 2

สายเชื่อมต่อหลังวิทยุ สายสีเขียวต่อเข้าหลังวิทยุกรณีมีช่องเสียบ สายสีเทาต่อเข้ากับสายกรณีไม่มีช่องเสียบ

สายยิงรีโหมดเข้าที่หน้าวิทยุ กรณีวิทยุไม่รองรับต่อสายพวงมาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments

comments