เพิ่มกล้องหน้าช่วยจอด HONDA JAZZ GK

เพิ่มกล้องหน้าช่วยจอด HONDA JAZZ GK

เพิ่มกล้องหน้าช่วยจอด เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ สามารถกดดูกล้องหน้าในแบบแมนวลได้ โดยการกดสวิตช์ แท้ตัว P ใกล้กับ สวิทช์เซ็นเซอร์กันลื่นไถล โดยกดครั้งที่ 1 จะเป็นกล้องหน้า กดครั้งที่ 2 จะเป็นกล้องหลัง กดครั้งที่ 3 จะเข้าสู่หน้าปกติ เรามาดูในส่วนของการทำงานแบบออโต้ สตาร์ทเครื่องยนต์จะเป็นกล้องหน้าให้ 5 วินาทีแล้วตัดเข้าสู่โหมดปกติ เมื่อเราเป็นเกียร์ R จะเป็นกล้องหลัง พอออกจากเกียร์ R จะเป็นกล้องหน้า ให้ 15 หรือ 25 วินาที สามารถตั้งได้

ภาพแสดงกล้องหน้าช่วยจอด ในจอวิทยุเดิม HONDA JAZZ GK

ภาพสวิตช์กดดูกล้องหน้า หลัง P parking อะไหล่แท้ HONDA

ภาพสวิตช์กดดูกล้องหน้า หลัง P parking อะไหล่แท้ HONDA

การทำงานของ สวิตช์กดดูกล้อง manual / Auto

  • กดครั้งที่ 1 แสดงกล้องหน้า
  • กดครั้งที่ 2 แสดงกล้องหลัง
  • กดครั้งที่ 3 แสดงหน้าจอปกติปลั๊กไฟควบคุมกล่องคอนโทรล
  • ใส่เกียร์ R เป็นกล้องหลัง
  • ออกจากเกียร์ R เป็นกล้องหน้า 15-25วินาที
  • Start รถจะเป็นกล้องหน้าให้ AUTO ทันที

กล่องคอนโทรลกล้องหน้าช่วยจอด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments

comments