กล่อง AV interface Honda accord G9

กล่อง AV interface Honda accord G9

กล่อง AV Interface สำหรับ Honda Accord g9 รุ่น Volume หมุน 2 ข้าง สำหรับรุ่นนี้จะไม่มีโหมด Video in มาให้จากโรงงาน การที่เราจะนำภาพและเสียงขึ้นที่จอ วิทยุนั้น ต้องผ่านระบบ AV Interface โดยกล่อง ABS รุ่นนี้จะมี input อยู่ 3 ชุด สำหรับการต่ออุปกรณ์ จากภายนอก ส่วนระบบเสียง จะผ่านเข้าโหมด aux สินค้ารุ่นนี้ผลิตที่ประเทศเกาหลี รับประกันคุณภาพ 1 ปีเต็ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม