กล่องคอนโทรลพวงมาลัย FORD RANGER XLT

กล่องคอนโทรลพวงมาลัย FORD RANGER XLT

ในการเปลี่ยนวิทยุรถยนต์ Ford Ranger xlt รุ่นไมเนอร์เชนจ์ทุกครั้งที่เปลี่ยน จะต้องมีกล่องคอนโทรลพวงมาลัยควบคุม กับวิทยุใหม่จึงจะสามารถ ใช้ฟังก์ชั่นควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้เว้นแต่เครื่องเสียงตรงรุ่นที่เป็นงาน oem จะมีระบบนี้มาด้วย สำหรับชุดนี้ก็จะมีชุดปลั๊กวิทยุ สายคอนโทรลพวงมาลัยที่เป็นระบบ CANBUS หรือเรียกว่า CAN H CAN L ต่อเข้ากล่องโดยตรงเลย

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนวิทยุ คือหน้ากากเปลี่ยนวิทยุตรงรุ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม