ปลั๊กเพิ่ม AV in ISUZU MU-X THE iconic

ปลั๊กเพิ่ม AV in ISUZU MU-X THE iconic

จะแถม TV มาให้จากโรงงาน หากลูกค้าต้องการเพิ่มระบบอื่นเขาไป เช่น WIFI MIRROR LINK จะไม่มีช่องเข้าให้แล้วเพราะเราใช้ไปแล้ว หากไปใช้ช่อง HDMI ภาพที่แสดงจอหน้า จะไปแสดงภาพออกจอเพดาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments

comments