เปลี่ยนเรือนไมค์ CIVIC 1.8E เป็น 1.8EL

เปลี่ยนเรือนไมค์ CIVIC 1.8E  อนาล็อค เป็น 1.8EL จอดิจิตอล พร้อมจูนการตั้งค่าปุ่มพวงมาลัยใหม่ เพื่อให้สามารถตั้งค่าต่างๆที่เรือนไมล์ได้ ไม่มีผลค้างเคียงใดๆกับวิทยุ และระบบของรถยนต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม