USB ชาร์จ TOYOTA 2.1A 2 ช่อง

USB ชาร์จ TOYOTA 2.1A 2 ช่อง

USB Toyota สามารถติดตั้งได้เลยในรถยนต์ Toyota Altis และสามารถติดตั้งกับรุ่นอื่นได้เพียงทำการเจาะรูสี่เหลี่ยม แล้วดันเข้าไปจะมีเขี้ยวล็อค อุปกรณ์เป็นอะไหล่แท้ Toyota ทนทาน ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ที่จะมาชาร์จ มีระบบเซฟตี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

Comments

comments