สายแปลง USB MITSUBISHI

ใช้สำหรับกรณีเปลี่ยนวิทยุเดิมรุ่น S1 ออก แล้วนำจอ TRITON PAJERO มาใส่แทน รหัส T11 T21 T13 มาใส่แทน เพื่อให้สามารถใช้ PORT USB เดิมได้ปกติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments

comments