ปลั๊กวิทยุเดิม MITSUBISHI Pajero V6

ปลั๊กวิทยุเดิม MITSUBISHI Pajero V6

สำหรับกรณีทำปลั๊กวิทยุหาย ปลั๊กรุนนี้ เป็นปลั๊กเดิมโรงงานที่ติดตั้งมาจากรถยนต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม